Analiza przestrzenna

Program umożliwia wykonywanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych numerycznego modelu terenu w postaci grid oraz warstw wektorowych.
Aplikacja pozwala na:
- utworzenie na podstawie grida warstwy poziomic w dowolnym cięciu i ich  zapisanie do warstwy shp,
- symulowanie stref zalewowych, przy hipotetycznym spiętrzeniu wody w dowolnym miejscu na dowolną wysokość. Program wylicza parametry symulowanego zalewu (powierzchnia, głębokość, objętość) oraz umożliwia jego zapisanie do warstwy shp,
- przeprowadzenie analizy widoczności z dowolnego punktu oraz zapisanie warstwy wektorowej przedstawiającej wynik analizy,
- dopisanie parametrów rzeźby terenu zapisanych w grid do dowolnej warstwy wektorowej.

w sprawie zamówienia prosimy o kontakt
telefon: (12) 294-52-22 wew. 34 
e-mail: w.romanczyk-at_krameko.com.pl