Wygładzanie linii i poligonów

plikacja służy do wygładzania linii oraz krawędzi poligonów. Wygładzanie polega na przesuwaniu istniejących węzłów oraz wstawianiu nowych, w ten sposób, aby uzyskać bardziej płynny przebieg linii lub granicy poligonu. Im wyższy stopień wygładzania, tym więcej będzie wstawionych węzłów. Wynik wygładzania zapisywany jest jest na osobnej warstwie. Obecnie aplikacja pracuje wyłącznie na plikach ArcView Shapefile.

w sprawie zamówienia prosimy o kontakt
telefon: (12) 294-52-22 wew. 34 
e-mail: w.romanczyk-at_krameko.com.pl