Konfigurator SWDE

Program pozwala filtrować dane dostarczane w postaci pliku SWDE sformatowanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Filtrowane dane są następnie eksportowane do nowego pliku SWDE. Program w pełni realizuje założenia rozporządzenia w odniesieniu do struktury i definiowania danych w plikach SWDE. W aplikacji zastosowano dynamiczne tworzenie relacji niezdefiniowanych w sekcji do tego przeznaczonej, co umożliwia parsowanie niepoprawnie sformatowanych plików SWDE.
Aplikacja pozwala przygotować dane filtrując tabele na podstawie relacji i pól tabel. Łączenie wyników filtrowania tabel z relacjami daje możliwość budowania struktur złożonych, które również mogą być eksportowane do pliku swde.

Konfigurator SWDE to jedyny taki na rynku program zapewniający natychmiastowe filtrowanie i eksport danych do plików SWDE. Utworzone szablony/filtry wielokrotnego użytku można stosować na dowolnym projekcie powstałym z dowolnego SWDE. Aplikacja do działania nie potrzebuje żadnych zewnętrznych programów
oraz zapewnia filtrowanie według WSZYSTKICH tabel, atrybutów, relacji, obiektów i warstw.

w sprawie zamówienia prosimy o kontakt
telefon: (12) 294-52-22 wew. 34 
e-mail: w.romanczyk-at_krameko.com.pl