KoMar - aplikacja do transformacji map rastrowych

Program umożliwia automatyczne transformowanie skalibrowanych rastrów map zasadniczych, ewidencyjnych, topograficznych, ortofotomap i innych pomiędzy dostępnymi układami. Po transformacji odbywa się automatyczne łączenie obrazów oraz podział na arkusze sekcyjne map właściwe dla układu wyjściowego.

w sprawie zamówienia prosimy o kontakt
telefon: (12) 294-52-22 wew. 34 
e-mail: w.romanczyk-at_krameko.com.pl