Mapan LAS

Mapan LAS jest programem współpracującym z Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (SILP) i zapewniającym całościową obsługę leśnictwa w zakresie wszystkich prac urządzeniowych. Za program ten, który po raz pierwszy był prezentowany na Targach FORESTEXPO 2000, otrzymaliśmy I Nagrodę w konkursie na najlepszy produkt targów.

Aplikacja Mapan LAS umożliwia m.in.:

- łatwy dostęp do zintegrowanych baz danych opisowych (opisy taksacyjne, plany i gospodarka drewnem) oraz graficznych (mapy) przy bezpośrednim podłączeniu do bazy SILP, 
- integrację z warstwami pochodnymi tworzonymi ze standardowych warstw leśnej mapy numerycznej, 
- tworzenie warstw użytkownika z możliwością ich edycji, uzupełniających zakres tematyczny bazy SILP, 
- przypisywanie plików multimedialnych do obiektów na mapie, 
- wyszukiwanie obiektów na podstawie atrybutów zapisanych w warstwie i w podręcznych bazach użytkownika, połączonych z warstwami mapowymi, 
- dołączanie do warstw danych zewnętrznych, 
- dostęp do szerokiego wachlarza gotowych map tematycznych, 
- obsługę plików zawierających informację na temat Numerycznego Modelu Terenu, 
- uzyskiwanie odpowiedzi na najbardziej złożone pytania dotyczące stanu lasu i jego zasobów poprzez udoskonalony moduł zapytań SQL, 
- przygotowanie narzędzi ułatwiających pracę z ortofotomapą, podzieloną na wiele sekcji (moduł wspomagający odszukiwanie właściwej sekcji, 
- korzystanie z intuicyjnego modułu przeciwpożarowego, 
- wyświetlanie współrzędnych geograficznych (WGS 84 . długość, szerokość geograficzna), 
- wykonanie analiz przestrzennych (np. cięcie warstw, agregowanie warstw na podstawie danych opisowych, buforowanie), 
- tworzenie obiektów punktowych na podstawie wpisania współrzędnych w dowolnym odwzorowaniu, 
- pracę w wersji sieciowej i/lub jednostanowiskowej, 
- przygotowanie danych do współpracy z urządzeniami mobilnymi eksport/import danych z/do laptopa.

Aplikacja Mapan LAS jest produktem nieustannie aktualizowanym, co gwarantuje jej bieżące dostosowanie do struktury bazy SILP.

w sprawie zamówienia prosimy o kontakt
telefon: (12) 294-52-22 wew. 34 
e-mail: w.romanczyk-at_krameko.com.pl