Analiza zrzutów GPS

Program służy do analizy tras i punktów z odbiorników GPS oraz do tworzenia zestawień na podstawie tych danych. Pozwala również na kontrolowanie i tworzenie zestawień czasu pracy i obecności pracowników w terenie. Aplikacja obsługuje pliki w formacie .gpx (GARMIN). Warstwy konwertowane są do formatu .shp (Esri Shape File) i przeliczane do wybranego układu geoprzestrzennego. Dostępne układy to: 1965_1, 1965_2, 1965_3, 1965_4, 1965_5, 2000_15, 2000_18, 2000_21, 2000_24, WGS_84, 1942_21_6_stopni, 1942_21_3_stopnie, 1942_24_3_stopnie,UTM_15_33N, UTM_21_34N, 1992. W wyniku przeprowadzonych analiz program tworzy zestawienia w formacie .xls (MS Excel 97/2000).
Utworzone raporty zawierają prametry takie jak: wykonawca, data, czas pracy, ilość punktów, ilość linii, długość linii [m], przeciętna prędkość [km/h], stosunek czasu przejścia do czasu pracy [%] dla poszczególnych wykonawców i łącznie, listę obiektów dla których nie ma współrzędnych (tras) z GPS, listę obiektów ze współrzędnymi z GPS, powierzchnię rzeczywistą [ha], długość trasy [m], czas przejścia, czas przejścia /1 ha, długość trasy /1 ha - dla poszczególnych wykonawców i łącznie.

w sprawie zamówienia prosimy o kontakt
telefon: (12) 294-52-22 wew. 34 
e-mail: w.romanczyk-at_krameko.com.pl