Oferujemy pracę dla: leśników, botaników, zoologów, inżynierów środowiska.

aktulizacja oferty: 30.01.2024


  Zakres obowiązków:
 • inwentaryzacje terenowe (taksacja leśna, inwentaryzacje zapasu drzew, gleboznawcze, fitosocjologiczne, botaniczne, zoologiczne, infrastruktury turystycznej, krajobrazowe, itd.) na terenie całej Polski (średni wymiar czasu pracy nie przekracza 15 dni delegacyjnych w miesiącu),
 • prace biurowe w pozostałe dni (opracowanie wyników przeprowadzonych inwentaryzacji).
  Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód,
 • dążenie do poszerzania wiedzy, chęć doskonalenia zawodowego,
 • umiejętność pracy w grupie.
  Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • zarobki w systemie akordowym, w zakresie od 7 tys. do 10 tys. zł netto, w zależności od zaangażowania, wiedzy i doświadczenia,
 • możliwość wykonywania prac biurowych w systemie pracy zdalnej w miejscu zamieszkania,
 • możliwość specjalizacji w jednej z dziedzin (taksacja leśna, inwentaryzacja zapasu drzew, gleboznawstwo, fitosocjologia, botanika, zoologia - różne grupy systematyczne, itp.)
 • regularne szkolenia z zakresu: urządzania lasu, gleboznawstwa, fitosocjologii, botaniki, zoologii, itp.
 • możliwość bieżącej współpracy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie nauk leśnych i biologicznych,
 • popieranie pogłębiania wiedzy specjalistycznej i wspieranie uzyskania cenzusu naukowego,
 • pracę na terenie całej Polski w: nadleśnictwach, parkach narodowych, parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody, obszarach Natura 2000, itd.,
 • wykonywanie pracy biurowej w nowoczesnym, przestronnym budynku,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość dodatkowego ubezpieczenia w grupowym ubezpieczeniu na życie,
 • możliwość nabycia cennego, praktycznego doświadczenia związanego z ochroną środowiska i leśnictwem,
 • pracę w koleżeńskich zespołach.