Dołącz do naszego zaspołu

Aktualnie poszukujemy PRZYRODNIKÓW (biologów, botaników, leśników).

Zakres obowiązków:
- Praca na terenie całej Polski,
- Wyjazdy delegacyjne związane pełnieniem obowiązków służbowych,

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- znajomość flory i fauny,
- prawo jazdy (samochód osobowy),
- wysoka kultura osobista,
- odporność na stres oraz zdolność pracy pod presją czasu,
- chęć kształcenia i doskonalenia zawodowego

Oferujemy:
- umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
- możliwość nabycia cennego, praktycznego doświadczenia związanego z ochroną środowiska i leśnictwem

CV oraz List motywacyjny prosimy przesłać na adres e-mail: sekretariat-at_krameko.com.pl

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Podając w procesie rekrutacji dane osobowe wykraczające poza katalog danych osobowych, o których mowa w art 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) należy pamiętać o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 108, 30-023 tych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – do celów rekrutacji.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są przez KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 108, 30-023 na podstawie art 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyłączenie w procesie prowadzonej rekrutacji do czasu jej zakończenia, nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub dalszemu przekazaniu, w tym również do państw trzecich. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich korekty lub żądania usunięcia, a także do wniesienia skargi na przetwarzanie daych osobowych do właściwego organu nadzorczego.