Sklejanie warstw wektorowych

Program jest szczególnie przydatny do hurtowego łączenia ("sklejania") dużej liczby warstw wektorowych o zbliżonej strukturze danych. Za jego pomocą w bardzo szybki sposób można połączyć wiele warstw mapy topograficznej podzielonej na sekcje (za jednym razem z dowolnej liczby sekcji). Jest to jedyny program charakteryzujący się automatyzacją sklejania wielowarstwowego/wielokatologowego. Program obsługuje dwa popularne formaty plików: ESRI Shape File (*.shp) oraz MapInfo Interchnge (*.mif).
Filtrowanie katalogów, plików, wybór poziomu zagnieżdżenia to opcje przewidziane dla selekcjonowania danych poddawanych sklejaniu. Pliki o takich samych nazwach poddawane są sklejaniu do wynikowego pliku shp o nazwie według zadanego wzorca.
Program posiada opcję łączenia obiektów o identycznych wartościach w  polach opisowych, jak również kontrolę nakładania i/lub stykania się poszczególnych obiektów na sklejanych warstwach z zachowaniem zadanej tolerancji. Bardzo pomocnym narzędziem jest kreator łączenia pól opisowych dla warstw z różną strukturą opisową. Wynikiem działania programu jest struktura katalogów z nazwami tworzonymi zgodnie z zadaną przez użytkownika regułą. Każda warstwa wynikowa to grupa plików składająca się z pliku geometrii (ESRI Shape File), pliku atrybutów obiektów, pliku indeksacji oraz pliku projekcji (pod warunkiem znanego/zdefiniowanego układu) - czyli warstwa o formacie .shp.

w sprawie zamówienia prosimy o kontakt
telefon: (12) 294-52-22 wew. 34 
e-mail: w.romanczyk-at_krameko.com.pl