Moduł DREWNO

Miło nam zaoferować zaprojektowany od podstaw, zbudowany i wdrożony przez KRAMEKO kompletny system pozwalający na pełną obsługę gospodarki drewnem w dowolnej jednostce zarządzającej lasami. System obsługuje wszelkie etapy gospodarki drewnem, począwszy od wspomagania wyboru drzewostanów do szacunków brakarskich, aż po sprzedaż drewna (drukowanie kwitów wywozowych w lesie wraz z wyliczeniem masy transportu drewna, generowanie faktur, w tym także faktur korygujących). System obsługuje także postępowanie reklamacyjne (specyfikacja manipulacyjna), a także pozwala na zwrot drewna przez klienta.

Elementy składowe oprogramowania:
- szacunki brakarskie,
- wniosek cięć,
- magazyn drewna,
- sprzedaż drewna,
- reklamacje,
- narzędzia administracyjne (pozwalające na pełne zarządzanie danymi i użytkownikami systemu, w tym zmiany danych w systemie),

Każdy moduł posiada kompletny podmoduł raportujący pozwalający na generowanie wszystkich niezbędnych dokumentów (wnioski cięć, sprawozdanie z cięć, WOD, inwentaryzacja drewna, wykaz pozyskanego posuszu zgodnego z wzorem z Instrukcji Ochrony Lasu, wielkości i wartości sprzedaży, LPIO9, itp.). Głównym miejscem tworzenia danych jest teren, stąd system wyposażony jest w zestaw oprogramowania na urządzenia mobilne, pozwalające leśniczym na wprowadzanie bezpośrednio w lesie:

- wyników pomiarów przy szacunkach brakarskich (z bezpośrednim, bieżącym wyliczaniem miąższości drzew przeznaczonych do użytkowania wraz z podziałem na sortymenty),
- dokonywanie odbiórki drewna (tworzenie ROD i WOD) wraz z możliwością drukowania protokołów odbioru drewna z wyliczeniem wartości pozyskania drewna (rozliczanie się z wykonawcami prac leśnych - ZULami),
- wydawanie drewna w terenie (kwity wywozowe), specyfikacja manipulacyjna z drukowaniem protokołów w terenie.

Deklarujemy możliwość zaprezentowania systemu w siedzibie KRAMEKO w Krakowie lub w Państwa siedzibie.

w sprawie zamówienia prosimy o kontakt
telefon: (12) 294-52-22 wew. 34 
e-mail: w.romanczyk-at_krameko.com.pl