KRAMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krameko Sp. z o.o.” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel Projektu: Wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz utrzymanie bieżącej działalności pomimo trudności finansowych, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Okres realizacji projektu: 01/08/2020 – 31/10/2020

Wartość projektu: 129 862,23 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 129 862,23 PLN