KRAMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krameko Sp. z o.o.” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

29.12.2019

W specjalnym, listopadowym wydaniu Kultury w lesie zapraszamy na podsumowanie naszych wędrówek po leśnych cmentarzach. Przez trzy lata krążenia po kniejach, ostępach, uroczyskach i zagajnikach uzbierało się takich nekropolii ponad sto. Do artykułu wybraliśmy te najciekawsze, położone w różnych regionach Polski. Wszystkie pozostałe są oczywiście opisane na stronie naszego projektu.

29.10.2019

Na stronie Leśnego przewodnika kulturowego pojawiła się druga część tryptyku poświęconego lasom w okolicach Łeby. Tym razem motywem przewodnim są militaria. Feuerlilie, Rheintochter, Rheinbote, Luftschutzzelle, Würzburg-Riese, wielka lufa, tajemniczy komin, a do tego Meteory, SNR i wiele innych miejsc o tajemniczo brzmiących nazwach.

03.09.2019

Zapraszamy na pierwszą część kulturowej wędrówki po nadmorskich lasach w okolicach Łeby.

16.07.2019

W lipcowym wydaniu Kultury w lesie zapraszamy na dalszy ciąg wędrówki po lasach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tym razem odkrywamy leśne zabytki i miejsca historyczne położone w samym sercu Jury, w okolicach Góry Zborów, Skał Kroczyckich, Rzędkowickich, Podlesickich i Morskich.

12.07.2019

Uprzejmie informujemy, że 12 lipca 2019 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie inwentaryzacji stanu zasobów przyodnicznych ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego.

8.07.2019

Uprzejmie informujemy, że 8 lipca 2019 roku Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Woziwoda.

4.07.2019

Uprzejmie informujemy, że 4 lipca 2019 roku Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla lasów w użytkowaniu wieczystym Gminy Krupski Młyn.

04.06.2019

W kolejnym wydaniu Kultury w lesie zapraszamy do jurajskich lasów wokół Ogrodzieńca. W trakcie wędrówki odwiedzimy między innymi dawną średniowieczną warownię zwaną Wilczą Szczęką, tajemnicze ruiny fabryki prochu oraz kilka zaszytych w leśnym gąszczu schronów na niemieckiej linii umocnień Stellung b1 z 1944 roku.

16.05.2019

W naszym Leśnym przewodniku kulturowym pojawiła się historia kolejnej nieistniejącej osady. Tym razem w poszukiwaniu zagarniętych przez las śladów dawnego życia udajemy się w Góry Bystrzyckie, w górę Czerwonego Strumienia, ścieżką prowadzącą wzdłuż polsko-czeskiej granicy, kilka kilometrów na zachód od sudeckiego Międzylesia...

08.05.2019

Informujemy, że w dniu 6 maja podpisaliśmy umowę na sporządzenie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Żagań.

31.04.2019

Sztuczne ruiny z XIX stulecia, myśliwski dworek, zapomniany cmentarz, schrony z czasów II wojny światowej, dawna fabryka prochu, opuszczona jednostka wojsk rakietowych, relikty polsko-niemieckiej granicy państwowej oraz diabły, strzygi i zionące ogniem konie, czyli druga część wędrówki po lasach w okolicy Tarnowskich Gór. Zapraszamy! http://www.kulturawlesie.pl/2019/04/11/lasy-wokol-tarnowskich-gor-czesc-druga/

26.02.2019

Zapraszamy do wędrówek po lasach wokół Tarnowskich Gór. Dziś publikujemy część pierwszą: http://www.kulturawlesie.pl/2019/02/27/lasy-wokol-tarnowskich-gor-czesc-pierwsza/

19.02.2019

Informujemy, że 19 lutego 2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego